Regulamin sklepu

I. Strony Transakcji.

1.Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym www.autoidentyfikacja.pl jest osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Firma nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.autoidentyfikacja.pl jest firma: chomtech.pl sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków, NIP 676-23-24-448, REGON 120278834 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000261896 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia. XI wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 75000 PLN wpłacony.

II. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji w sklepie www.autoidentyfikacja.pl są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www sklepu internetowego www.autoidentyfikacja.pl w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte roczną gwarancją producenta.

4. Dostępność asortymentu sklepu jest odzwierciedlona przy każdym produkcie sklepu z określeniem przybliżonego czasu realizacji zamówienia.

III. Zamówienia

1. Zamówienie należy złożyć korzystając z formularza na stronie www.autoidentyfikacja.pl

2. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 24 godzin roboczych.

3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu .

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia pomiędzy www.autoidentyfikacja.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

IV. Formy płatności

Sklep www.autoidentyfikacja.pl po zarejestrowaniu oferty zakupu w systemie wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca wykonuje przelew. Z chwilą wpływu na konto sklepu www.autoidentyfikacja.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.

V. Dostawy i Transport

1. Termin dostawy wynosi do 5 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Nabywca jest informowany przez pracownika www.autoidentyfikacja.pl o proponowanym terminie dostawy produktu.

2. Na terenie całej Polski firmami kurierskimi. Dokładny koszt dostawy dla każdego produktu podany jest przy jego opisie na stronie internetowej.

3. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

VI. Reklamacje i gwarancje

1. Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną.

2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

3. Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@autoidentyfikacja.pl

4. Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży, w szczególności przepisy art. 556 i następne w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy stosuje się odpowiednio.

VII. Paragony, faktury VAT

1. Do każdego zakupionego w sklepie www.autoidentyfikacja.pl produktu standardowo jest dołączana faktura VAT.

2. Sklep nie wystawia paragonów fiskalnych, tylko faktury VAT.

3. W momencie składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. Nie ma możliwości zmiany danych Nabywcy na fakturze po jej wystawieniu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja powyższego regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zawartość sklepu www.autoidentyfikacja.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu www.autoidentyfikacja.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę chomtech.pl sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami. W myśl ustawy Nabywca ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia klienta (np. komputer - kolor, proporcje itp.) nie stanowią podstawy reklamacji zakupionego towaru.

6. Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia podwójnej opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta a następnie powrotu do sklepu www.autoidentyfikacja.pl